Conform OUG 92/2021-privind regimul deșeurilor, avem obligația de a avea un Program de prevenire si reducere deseuri a punctelor de lucru (Arad, Brasov, Chiajna, Constanta, Pantelimon și Gilău) afisate pe site-ul companiei.

 

Mai jos este un extras din ordin cu cerința si contraventia pe acestă cerință:

 

Art. 44

(1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a emis o autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri, este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se poate elabora şi de către o terţă persoană/asociaţie profesională.

(3) Programul prevăzut la alin. (1) se publică pe pagina de internet a persoanei juridice şi se transmite anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

 

Art. 62

(1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a)cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi (4), art. 12 alin. (11)-(12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), (2) lit. a) şi b) şi (3), art. 16 alin. (1)-(3) şi (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) şi (7), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 22 alin. (3) şi (4), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) şi (5), art. 29, art. 31, art. 34 alin. (1), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) şi (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) şi (6), art. 61 alin. (4);

 

PROGRAM REDUCERE DESEURI 2023 – TH ARADpdf

PROGRAM REDUCERE DESEURI 2023 – TH BRASOVpdf

PROGRAM REDUCERE DESEURI 2023 – TH CHIAJNA

PROGRAM REDUCERE DESEURI 2023 – TH CONSTANTApdf

PROGRAM REDUCERE DESEURI 2023 – TH GILAU

PROGRAM REDUCERE DESEURI 2023 – TH PANTELIMONpdf

Proiect Bandag.ro